Valtuustoaloite kielitarjonnan laajentamiseksi

Julkaistu:

Jätin vuoden ensimmäisessä valtuuston kokouksessa ryhmämme valtuustoaloitteen kielitarjonnan laajentamiseksi.

Kielten opetuksen asemaa on viime vuosien aikana vahvistettu, ja aikaisemmin vasta kolmannella luokalla alkanut A1-kieli aloitetaan nykyään jo ensimmäisellä luokalla. Kangasalla A1-kieleen ei ole valinnan mahdollisuutta, vaan kaikki ekaluokkalaiset aloittavat englannin. Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi kolmannesta luokasta lähtien on tarjolla ainoastaan saksa.

Kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan monipuolista kielitaitoa, eikä englannin kielen taito yksinään enää välttämättä riitä. Muunkin vieraan kielen, esimerkiksi espanjan, ranskan, saksan tai venäjän, osaamisesta voi työmarkkinoilla olla merkittävääkin etua. Pienet koululaiset ovat kielenoppimisen herkkyysiässä, jolloin uuden kielen oppiminen on huomattavasti helpompaa kuin vanhempana. Lisäksi useamman kielen opiskelusta suositellaan, että opiskelu kannattaisi aloittaa muusta kuin englannin kielestä, koska englantia kuulemme luonnollisesti ympärillämme huomattavasti muita kieliä enemmän. Tästä syystä olisi tärkeää, että aitoa kielivalinnan mahdollisuutta on myös A1-kieltä aloittaessa.

Tamperetta voidaan pitää kieltenopetuksen edelläkävijänä. Tamperelaiset ekaluokkalaiset ovat voineet valita A1-kielensä peräti seitsemän kielen valikoimasta. Koulusta riippuen ekaluokkalaiset opiskelevat Tampereella englantia, ruotsia, ranskaa, saksaa, espanjaa, kiinaa tai venäjää. Tampereella jopa kolmasosa on valinnut ensimmäiseksi opiskeltavaksi kielekseen jonkin muun kuin englannin.

Tavoitteena tulee olla, että jo A1-kieltä valittaessa on aitoa valinnanmahdollisuutta, mutta kielitarjonnan tulisi olla laajempaa viimeistään vapaaehtoista A2-kieltä valittaessa.

Tiedostamme toki, että Tampereella on suurena kaupunkina paremmat resurssit ja mahdollisuudet tarjota monipuolisemmin kielivalintoja. Monissa kehyskunnissa on sama tilanne kuin Kangasalla, eikä valinnanmahdollisuutta juurikaan ole. A1-kieli on englanti, mutta vapaaehtoiseen A2-kieleen on jo enemmän tarjontaa. Siten monipuolinen kielitarjonta olisi myös vetovoimatekijä lapsiperheille. Kielitarjontaa laajentamalla Kangasalla olisi hyvät edellytykset erottua koulutuksen edelläkävijänä muista Tampereen kehyskunnista.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kaupunki aloittaa selvitystyön kielitarjonnan laajentamiseksi. Tavoitteena tulee olla, että jo A1-kieltä valittaessa on aitoa valinnanmahdollisuutta, mutta kielitarjonnan tulisi olla laajempaa viimeistään vapaaehtoista A2-kieltä valittaessa. Samalla tulee selvittää mahdollisuuksia kielten opetuksen seudulliseen yhteistyöhön nykyaikaista digivälineistöä ja etäyhteyksiä hyödyntämällä. Siten kielitarjontaa voitaisiin yhteistyöllä laajentaa myös vanhemmille oppilaille.

Lisää julkaisuja

21.1.2022

Opiskeluhuollon turvaaminen

Kannoin suurta huolta opiskeluhuollosta ja sen siirtämisestä hyvinvointialueelle jo sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat tiivis osa koulujen arkea ja

16.1.2022

Mikä avuksi lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin?

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien räjähdysmäinen kasvu oli vakava ongelma jo ennen koronapandemian puhkeamista. Jo kaksi vuotta jatkunut kriisi on entisestään

13.1.2022

Vain vastuullinen taloudenhoito turvaa laadukkaat palvelut

Yksi sote-uudistukselle asetettu tavoite on kustannusten hillitseminen. Hyvinvointialueuudistus uusine alueellisine hallintokerroksineen ei itsessään tähän tavoitteeseen pääse. Pirkanmaan hyvinvointialueen onkin ensitöikseen