Lainvastaiset teot on kitkettävä kouluistamme

Julkaistu:

Kangasalan pitää olla maailman paras kasvupaikka lapselle ja nuorelle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii ja lisääntyy edelleen yhteiskunnassa ja kouluissa. Nimikkeenä se on epämääräinen ja jopa vähättelevä, eikä välttämättä kuvaa teon vakavuutta ja lainvastaisuutta.

Laki ei tunne sanaa kiusaaminen, eikä alle 15-vuotias ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta korvausvastuu hänelläkin jo on. Meidän on määrätietoisesti kamppailtava kiusaamista vastaan ja muistettava, että se pahimmillaan jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita ─ ei pelkästään uhriin, vaan myös kiusaajaan itseensä.

Tällaisia tekoja ei voida tulkita vain kiusaamiseksi sen vuoksi, että ne tapahtuvat koulun alueella.

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja kehittyy, siksi myös sen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Valitettavasti kouluissa myös suhtaudutaan lainvastaisiin tekoihin liian usein ”vain kiusaamisena”, vaikka teko olisi lainvastainen ja täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Tahalliset lainvastaiset teot voivat olla lyömistä, potkimista, hiuksista repimistä, halventavan tai perättömän tiedon levittämistä tai muuta toisen terveyden vahingoittamista fyysisesti tai henkisesti. Se voi olla myös toisen omaisuuden vahingoittamista. Tällaisia tekoja ei voida tulkita vain kiusaamiseksi sen vuoksi, että ne tapahtuvat koulun alueella.

Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa myös itselle käyttöön. Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa ovat tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Keskusteluryhmään osallistuminen on ehkäissyt selvästi lainvastaisten tekojen uusimista.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan ja jossa erilaisia kiusaamistilanteita varten on laadittu tapauskohtaisia ohjeita. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä onkin jättänyt valtuustoaloitteen, että Kangasalla laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit. Ohjeistus tulee ottaa käyttöön kaikissa kaupunkimme kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisää julkaisuja

6.10.2022

Ehdolla eduskuntaan

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa! Pitkäaikainen haaveeni on toteutunut, kun Pirkanmaan Kokoomuksen piirikokous nimesi minut tänään eduskuntavaaliehdokkaaksi. Lämmin kiitos luottamuksesta! Olen innostunut

28.9.2022

Miksi Viro on ohittanut Suomen Pisa-tuloksissa?

Helsingin Sanomat julkaisi tänään mielenkiintoinen artikkelin Virosta koulutuksen uutena mallimaana. Samassa ajassa, jossa Viron Pisa-tulokset ovat nousseet Euroopan kärkeen, Suomen

16.9.2022

Inkluusiossa on kyse ihmisoikeuksista

Inkluusio puhututtaa jälleen. Sitä on kritisoitu, osin aivan aiheesta. Keskustelua seuratessa tuntuu, että inkluusion perimmäinen periaate on kuitenkin kokonaan unohdettu.