Lainvastaiset teot on kitkettävä kouluistamme

Julkaistu:

Kangasalan pitää olla maailman paras kasvupaikka lapselle ja nuorelle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii ja lisääntyy edelleen yhteiskunnassa ja kouluissa. Nimikkeenä se on epämääräinen ja jopa vähättelevä, eikä välttämättä kuvaa teon vakavuutta ja lainvastaisuutta.

Laki ei tunne sanaa kiusaaminen, eikä alle 15-vuotias ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta korvausvastuu hänelläkin jo on. Meidän on määrätietoisesti kamppailtava kiusaamista vastaan ja muistettava, että se pahimmillaan jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita ─ ei pelkästään uhriin, vaan myös kiusaajaan itseensä.

Tällaisia tekoja ei voida tulkita vain kiusaamiseksi sen vuoksi, että ne tapahtuvat koulun alueella.

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja kehittyy, siksi myös sen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Valitettavasti kouluissa myös suhtaudutaan lainvastaisiin tekoihin liian usein ”vain kiusaamisena”, vaikka teko olisi lainvastainen ja täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Tahalliset lainvastaiset teot voivat olla lyömistä, potkimista, hiuksista repimistä, halventavan tai perättömän tiedon levittämistä tai muuta toisen terveyden vahingoittamista fyysisesti tai henkisesti. Se voi olla myös toisen omaisuuden vahingoittamista. Tällaisia tekoja ei voida tulkita vain kiusaamiseksi sen vuoksi, että ne tapahtuvat koulun alueella.

Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa myös itselle käyttöön. Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa ovat tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja. Keskusteluryhmään osallistuminen on ehkäissyt selvästi lainvastaisten tekojen uusimista.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan ja jossa erilaisia kiusaamistilanteita varten on laadittu tapauskohtaisia ohjeita. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen ja lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä onkin jättänyt valtuustoaloitteen, että Kangasalla laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit. Ohjeistus tulee ottaa käyttöön kaikissa kaupunkimme kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisää julkaisuja

21.1.2022

Opiskeluhuollon turvaaminen

Kannoin suurta huolta opiskeluhuollosta ja sen siirtämisestä hyvinvointialueelle jo sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat tiivis osa koulujen arkea ja

16.1.2022

Mikä avuksi lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin?

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien räjähdysmäinen kasvu oli vakava ongelma jo ennen koronapandemian puhkeamista. Jo kaksi vuotta jatkunut kriisi on entisestään

13.1.2022

Vain vastuullinen taloudenhoito turvaa laadukkaat palvelut

Yksi sote-uudistukselle asetettu tavoite on kustannusten hillitseminen. Hyvinvointialueuudistus uusine alueellisine hallintokerroksineen ei itsessään tähän tavoitteeseen pääse. Pirkanmaan hyvinvointialueen onkin ensitöikseen