Opiskeluhuolto on yksi sote-uudistuksen isoista ongelmista

Julkaistu:

Marinin hallitus on tekemässä historiallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Hyvinvointialueuudistuksenakin tunnettu hanke on tosiasiallisesti hallinnollinen uudistus, joka lisää kustannuksia, muttei ratkaise sote-palveluiden isoja ongelmia, kuten hoitoon pääsyä ja rahojen riittävyyttä. Lisäksi uudistus heikentää demokratiaa, koska se siirtää palveluiden päätösvallan kuntalaisista kauemmaksi maakunnalliselle tasolle.

Viime aikoina Pirkanmaalla on kannettu erityistä huolta yhtiömuotoisten Coxan ja Sydänsairaalan toiminnan jatkumisesta. Molemmissa on hoidettu tyytyväisiä potilaita ja onnistuttu säästämään kustannuksia, ja nyt sote-uudistus on vaarantamassa niiden toiminnan ja ihmisten hoitoon pääsyn.

Toinen huolestuttava yksityiskohta valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa on opiskeluhuollon järjestämisen siirtyminen maakuntien vastuulle.

Toinen huolestuttava yksityiskohta valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa on opiskeluhuollon järjestämisen siirtyminen maakuntien vastuulle. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat tällä hetkellä pääasiassa sivistystoimen henkilöstöä. He ovat tiivis osa koulujen arkea, yhteisöllistä ennaltaehkäisevää työtä ja oppilaille annettavaa oppimisen varhaista tukea.

Jos järjestämisvastuu siirretään maakunnalle, kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät palveluineen kauemmaksi jokapäiväisestä koulun arjesta. Silloin opiskeluhuollosta tulee enemmän sairauksiin ja oireisiin liittyvää palveluntarjontaa, ja oppimisen varhaisen tuen antaminen kouluissa heikkenee. Myös Psykologiliitto on huolissaan valmisteilla olevasta uudistuksesta, koska jo nyt on näkyvissä, että sivistystoimessa työskentelevät koulupsykologit tekevät enemmän yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä kuin sote-organisaatioissa työskentelevät. Koulukuraattorien ja -psykologien palvelut eivät ole, eivätkä ne saakaan olla, pelkkää vastaanottotoimintaa.

Opiskelijahuoltopalvelut on pidettävä kuntien järjestämisvastuulla, jotta koulukuraattorit ja -psykologit voivat jatkossakin toimia tiivisti ja yhteisöllisesti osana koulun arkea.

Suunniteltu muutos ei palvele ketään, mutta kaikista eniten uudistuksesta kärsivät lapset ja nuoret, jotka kipeimmin apua ja tukea tarvitsevat. Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä juuri päätettiin vahvistaa myös opiskeluhuoltoa. Olisikin järjetöntä heti perään sitä heikentää siirtämällä opiskeluhuollon palvelut vaikeammin saataviksi ja kauemmaksi kouluyhteisöstä.  Kaikki sosiaali- ja terveysvaliokunnalle opiskeluhuollon osalta annetut asiantuntijalausunnot kritisoivat sote-esityksen aikomusta siirtää opiskeluhuolto maakuntiin, mutta valiokuntakäsittelyssä ne sivuutettiin. Tämä ei ole ollut ensimmäinen eikä viimeinenkään kerta, kun hallituspuolueet muuttavat ja sivuuttavat kriittisiä asiantuntijalausuntoja runnoessaan sote-uudistusta läpi.

Opiskelijahuoltopalvelut on pidettävä kuntien järjestämisvastuulla, jotta koulukuraattorit ja -psykologit voivat jatkossakin toimia tiivisti ja yhteisöllisesti osana koulun arkea.

Lisää julkaisuja

10.1.2023

Lisää metsäeskari-toimintaa Pirkanmaalle

Luontopäiväkotien ja metsäeskareiden suosio on viime vuosien aikana lisääntynyt siten, että useat Suomen kunnat tarjoavat varhaiskasvatusta tai esiopetusta, jossa oppimisympäristönä

25.11.2022

Kielten opiskelua pitää monipuolistaa heti koulupolun alussa

Mielipidekirjoitukseni Aamulehdessä 31.10.2022 Joonas Vakkilainen kirjoitti Aamulehdessä mielipiteessään 23.10.2022 mielenkiintoisen näkökulman siihen, miksi englannin ylenmääräinen painottaminen muiden kielten kustannuksella on

14.11.2022

Kangasala 2023

Menemme nyt käsittelyssä olevan talousarvion myötä kohti sote-uudistuksen jälkeistä uutta kuntaa, jonka ydintehtäviä ovat sivistyksen ja hyvinvoinnin vaaliminen, elinvoiman edistäminen sekä elinympäristön kehittäminen. Olemme kokoomuksen