Nuoret aktiivisesti mukaan päätöksentekoon

Julkaistu:

Kangasalan kaupunginvaltuusto päättää seuraavassa kokouksessaan, kuinka se suhtautuu nuorisovaltuuston suoraan aloiteoikeuteen kaupunginvaltuustolle.

Käsittelimme asiaa jo loppuvuodesta sivistyslautakunnassa ja silloin esityksestäni päätimme yksimielisesti esittää, että nuorisovaltuuston edustajilla on aloiteoikeus kaupunginvaltuuston kokouksissa ja että nuorisovaltuuston edustajan tekemän aloitteen tulee perustua nuorisovaltuuston kokouksessaan tekemään viralliseen päätökseen. Jälkimmäisellä kirjauksella haluttiin varmistaa se, että aloitteet ovat harkittuja ja tarpeellisia ja että ne todella tulevat koko nuorisovaltuustolta, eivät yksittäisiltä jäseniltä.

Asia ei ole sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen edennyt yhtä myönteisesti ja valtuustolle tuleva kaupunginhallituksen esitys ei muuta mitenkään nykytilannetta, jossa käytännössä viranhaltija antaa vastauksen, koska tehdyt aloitteet ja niistä annetut vastaukset vain listattaisiin kaksi kertaa vuodessa valtuustolle. Mikäli suoraan aloiteoikeutta ei annetta, Kangasala on taantumassa takamatkalle niiden kuntien joukkoon, jotka eivät ymmärrä, mikä merkitys nuorten osallistamisella on koko meidän yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle.

Aivan naapuristakin löytyy viimeaikaisia esimerkkejä kaupungeista, jotka ovat nuorisovaltuustolle suoran aloiteoikeuden antaneet. Alkuvuodesta Tampereen valtuusto päätti yksimielisesti sosialidemokraattisen pormestarin esityksestä nuorisovaltuuston suorasta aloiteoikeudesta. Eilen myös Ylöjärvi päätti antaa nuorisovaltuustolle suoran aloiteoikeuden kaupunginvaltuustoon.

Kirjoitimme yhdessä keskustan Jaakko Hyytisen ja vihreiden Mari Orellin kanssa Kangasalan Sanomiin mielipidekirjoituksen, jossa kävimme vielä läpi, miksi suora aloiteoikeus pitäisi nuorisovaltuustolle antaa. Tässä poimintoja tuosta kirjoituksesta:

Suora aloiteoikeus uutena toimintamallina parantaisi Kangasalan nuorten mahdollisuutta vaikuttaa kunnallisiin asioihin (Kuntalaki 26§). Myös kuntastrategiassamme – ”Osallistuva kaupunkilainen, osallistava kaupunki” olemme linjanneet, että kuuntelemme, kokeilemme, mahdollistamme ja välitämme. ”Huolehdimme osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä, ne ovat jokaisen tehtäviä”.  Nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus lisäisi nuorten osallisuutta ja tukee siten kaupunkistrategiaamme. Suoran aloiteoikeuden käyttöönotto tukee myös kaupunkistrategiamme tavoitetta Kangasalasta uudistuvan toimintakulttuurin edelläkävijänä. ”Nostamme oksalla ylimmällä brändin vahvemmin esiin.”

Nuoret alle 18-vuotiaat eivät voi äänestää eivätkä itse asettua ehdolle, mutta kunnallisesti päätettävät asiat koskevat myös heitä ja heidän tulevaisuuttaan. Suora aloiteoikeus tuo vaikuttavuutta nuorten aloitteille, koska aloitteet huomioidaan paremmin ja ne käsitellään nopeammin niissä luottamustoimielimissä, joiden toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

Nuorten osallisuuden edistäminen on brändi- ja imagoteko.  Keskusteluyhteys päättäjien ja kaupungin omien nuorten välillä helpottaa aikuisten työtä ja tuo tärkeitä ideoita ja aloitteita päätöksentekoon. Poliittinen keskustelu lisääntyisi ja johtaisi ratkaisuihin. Nuorisovaltuuston mukaanotto mahdollisimman lähelle päätöksentekoa on kuntalain hengen mukaista ja hyödyttää kaikkia osapuolia. Demokratiakasvatuksena edustukselliseen järjestelmään sidotut mahdollisuudet nostaa nuorten ääntä esiin ja päästä vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin luovat luottamusta yhteiskuntaan ja omaan kaupunkiin kokonaisuudessaan.  Helppo ja avoin päätöksentekoon osallistuminen ja vaikuttaminen sitouttavat nuoria Kangasalaan. Nuorena vaikuttamaan päässyt kaupunkilainen muistelee jälkikäteen kotikuntaansa lämmöllä ja on valmis muuttamaan sellaiseen takaisin ja paremmin lähtemään itse mukaan päätöksentekoon. Nuorilla voi olla näkemyksiä, jotka tosiasiallisesti lisäävät Kangasalan houkuttelevuutta. He kun ovat suurimmissa määrin tekemisissä kaupungin kaikkien palveluiden kanssa.

Viime kädessä on kyse siitä, kuinka me nuoriin uskomme ja kuinka me heitä arvostamme. Kuinka haluamme antaa heille, jotka ovat tällä hetkellä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa kaikista heikommin edustettuja, mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kaupunkiamme ja tuomassa luottamushenkilöille käsiteltäväksi aloitteita, joita valtuutetut eivät itse ole ymmärtäneet laittaa työnalle.

Lisää julkaisuja

10.1.2023

Lisää metsäeskari-toimintaa Pirkanmaalle

Luontopäiväkotien ja metsäeskareiden suosio on viime vuosien aikana lisääntynyt siten, että useat Suomen kunnat tarjoavat varhaiskasvatusta tai esiopetusta, jossa oppimisympäristönä

25.11.2022

Kielten opiskelua pitää monipuolistaa heti koulupolun alussa

Mielipidekirjoitukseni Aamulehdessä 31.10.2022 Joonas Vakkilainen kirjoitti Aamulehdessä mielipiteessään 23.10.2022 mielenkiintoisen näkökulman siihen, miksi englannin ylenmääräinen painottaminen muiden kielten kustannuksella on

14.11.2022

Kangasala 2023

Menemme nyt käsittelyssä olevan talousarvion myötä kohti sote-uudistuksen jälkeistä uutta kuntaa, jonka ydintehtäviä ovat sivistyksen ja hyvinvoinnin vaaliminen, elinvoiman edistäminen sekä elinympäristön kehittäminen. Olemme kokoomuksen