Ehdolla aluevaaleissa

Julkaistu:

Pirkanmaan Kokoomus on nimennyt minut aluevaaliehdokkaaksi.

Tulevat aluevaalit ovat äärimmäisen tärkeät, koska ensimmäinen valtuusto luo kokonaan uuden perustettavan hyvinvointialueen ja ratkaisee, millaisia sote- ja pelastuspalveluja pirkanmaalaiset jatkossa saavat. Tähän työhön tarvitaan rohkeutta, vastuunkantoa ja tulevaisuudenuskoa ja siksi olen ehdolla.

Hyvinvointialueella tulee varmistaa laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut kaikille pirkanmaalaisille. Ihmisten on päästävä jonoista hoitoon ja hoitopolkujen täytyy olla nykyistä sujuvampia ilman ylimääräistä asiakkaan pompottelua. Hyvinvointialueen resurssit ovat rajalliset, joten on keskityttävä tuottamaan palvelut järkevästi ja tehokkaasti.

Tarvitsemme tässä yksityisen ja kolmannen sektorin apua, jotta jonot sote-palveluihin saadaan purettua.

Tarvitsemme tässä yksityisen ja kolmannen sektorin apua, jotta jonot sote-palveluihin saadaan purettua. Esimerkiksi palvelusetelin käyttöä pitäisi laajentaa, koska se antaa samalla asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa omiin palveluihinsa. Myös sote-palveluiden digitalisaatiota pitää edistää ja mahdollistaa esimerkiksi chat-palvelut ja etävastaanotot. Ne auttavat purkamaan jonoja, vähentävät kustannuksia ja ennen kaikkea helpottavat potilaan arkea.

Suomessa tehdään yli 3 miljoonaa sairaanhoitokäyntiä kelakorvauksen tukemana ja vaikka vain osa näistä siirtyisi julkiselle puolelle, hyvinvointialueet olisivat suurten haasteiden edessä hoitojonojen kasvaessa entisestään.

Yksityisen sairaanhoidon kelakorvausta pitää kehittää, eikä sitä saa missään tapauksessa lakkauttaa. Suomessa tehdään yli 3 miljoonaa sairaanhoitokäyntiä kelakorvauksen tukemana ja vaikka vain osa näistä siirtyisi julkiselle puolelle, hyvinvointialueet olisivat suurten haasteiden edessä hoitojonojen kasvaessa entisestään.

Jo uudistuksen valmisteluvaiheessa kannoin suurta huolta oppilashuollosta. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat tiivis osa koulujen arkea, yhteisöllistä ennaltaehkäisevää työtä ja oppilaille annettavaa oppimisen varhaista tukea. Tämä työ täytyy turvata myös hyvinvointialueella. Koulukuraattorien ja -psykologien palvelut eivät ole, eivätkä ne saakaan olla, pelkkää vastaanottotoimintaa.

Laajemminkin saumattoman yhteistyön luominen kuntien kanssa on tärkeää, koska ennaltaehkäisevät palvelut ja hyvinvointityö säilyvät edelleen kuntien vastuulla. Hyvinvointialueen pitäisi pystyä esimerkiksi lasten ja nuorten kasvaviin mielenterveyden haasteisiin vastaamaan yhdessä koulujen kanssa, koska koulut ovat lasten ja nuorten luontaista jokapäiväistä ympäristöä. Kun matalan kynnyksen apua onnistutaan viemään sinne, missä palvelun tarvitsijat ovat, voidaan säästyä pitkiltä ja kalliilta hoitopoluilta. Espoo onnistui yhteistyössä HUS:n kanssa vähentämään nuorten masennusoireita kouluttamalla kuraattoreja, psykologeja ja terveydenhoitajia antamaan interpersoonallista ohjausta eli IPC:tä. Pirkanmaan hyvinvointialue voisi kokeilla tätä samaa.

Hyvinvointialueen pitäisi pystyä esimerkiksi lasten ja nuorten kasvaviin mielenterveyden haasteisiin vastaamaan yhdessä koulujen kanssa, koska koulut ovat lasten ja nuorten luontaista jokapäiväistä ympäristöä.

Hoitajapula on vakava uhka sosiaali- ja terveyspalveluillemme. Pirkanmaan hyvinvointialueen on varmistettava, että meillä on osaavaa ja hyvinvoivaa työvoimaa. Jotta ala houkuttelee, työssä on voitava hyvin, se on koettava mielekkääksi ja omaa osaamista vastaavaksi. Hyvinvointialueella onkin kannustavan palkkausjärjestelmän lisäksi erityisesti keskityttävä työhyvinvointiin, panostettava hyvään johtamiseen ja mahdollistettava työntekijöille kouluttautuminen ja omaan työhön vaikuttaminen.

Lisää julkaisuja

6.10.2022

Ehdolla eduskuntaan

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa! Pitkäaikainen haaveeni on toteutunut, kun Pirkanmaan Kokoomuksen piirikokous nimesi minut tänään eduskuntavaaliehdokkaaksi. Lämmin kiitos luottamuksesta! Olen innostunut

28.9.2022

Miksi Viro on ohittanut Suomen Pisa-tuloksissa?

Helsingin Sanomat julkaisi tänään mielenkiintoinen artikkelin Virosta koulutuksen uutena mallimaana. Samassa ajassa, jossa Viron Pisa-tulokset ovat nousseet Euroopan kärkeen, Suomen

16.9.2022

Inkluusiossa on kyse ihmisoikeuksista

Inkluusio puhututtaa jälleen. Sitä on kritisoitu, osin aivan aiheesta. Keskustelua seuratessa tuntuu, että inkluusion perimmäinen periaate on kuitenkin kokonaan unohdettu.