Miksi aluevaalit ovat tärkeät?

Julkaistu:

Olen huolestuneena seurannut uutisointia aluevaalien äänestysaktiivisuudesta ja siitä tehdyistä kyselytutkimuksista. Esimerkiksi Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksen mukaan vain 41 prosenttia äänestysikäisistä aikoo varmasti äänestää aluevaaleissa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan arvo- ja asennetutkimuksen tulokset olivat vieläkin huolestuttavammat: vain 35 prosenttia ilmoitti olevansa hyvin kiinnostunut äänestämään aluevaaleissa. Miten demokratia toteutuu, jos äänestysaktiivisuus jää 40 prosentin tuntumaan tai jopa alle sen?

Tulevat aluevaalit ovat äärimmäisen tärkeät, koska ensimmäinen valtuusto luo kokonaan uuden perustettavan hyvinvointialueen ja ratkaisee, millaisia sote- ja pelastuspalveluja pirkanmaalaiset jatkossa saavat. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät palvelut koskettavat meitä kaikkia pirkanmaalaisia. Hyvinvointialue vastaa jatkossa valtavasta joukosta julkisia palveluita, kuten perus- ja erikoissairaanhoidosta, ensihoidosta sekä palo- ja pelastustoiminnasta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, äitiys- ja lastenneuvoloista, aikuissosiaalityöstä, lastensuojelusta, vammaispalveluista sekä ikääntyvien asumispalveluista.

Uudistukselle asetetut tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta erittäin tärkeitä laadukkaiden palveluiden ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa olemme olleet haasteiden äärellä mm. pitkien jonojen, kasvavien terveyserojen, vakavan hoitajapulan ja kansan ikääntymisen ja lisääntyneen hoivantarpeen sekä jatkuvasti kasvavien kustannusten kanssa. Pirkanmaan hyvinvointialueen on löydettävä keinot näiden ratkaisemiseksi, jotta myös lapsemme saavat elää kestävän talouden Suomessa, jossa huolehditaan ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Siksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle tarvitaan päättäjiä, jotka kykenevät uudistamaan toimintatapoja, jotta rajallisilla resursseilla saadaan aikaan enemmän ja parempaa kuin ennen. Tähän työhän tarvitaan rohkeutta, vastuunkantoa ja tulevaisuudenuskoa, jota lupaan aluevaltuustoon mennessäni viedä.

Jokainen äänestäjä on varmasti jonkin sote- tai pelastuspalvelun käyttäjä ja siten kokemusasiantuntija, mikä toimii jo nyt hyvin ja mitä pitäisi tehdä jatkossa paremmin. Ainoa tapa vaikuttaa nyt sote- ja pelastuspalveluiden tulevaisuuteen on äänestää aluevaaleissa 23.1. tai ennakkoon 12.-18.1. Hyvinvointialueelle tullaan perustamaan myös kunnistakin tuttuja vaikuttajafoorumeita, kuten nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot. Toivottavasti näiden lakisääteisten vaikuttajafoorumien lisäksi hyvinvointialue löytää myös muita tapoja pirkanmaalaistan asukkaiden osallistamiseksi. Se kun on myös yksi sote-uudistuksen tavoitteista.

Näillä ajatuksilla iloa ja onnea uuteen vuoteen 2022 ja muista äänestää aluevaaleissa!

Lisää julkaisuja

21.1.2022

Opiskeluhuollon turvaaminen

Kannoin suurta huolta opiskeluhuollosta ja sen siirtämisestä hyvinvointialueelle jo sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat tiivis osa koulujen arkea ja

16.1.2022

Mikä avuksi lasten ja nuorten kasvavaan pahoinvointiin?

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien räjähdysmäinen kasvu oli vakava ongelma jo ennen koronapandemian puhkeamista. Jo kaksi vuotta jatkunut kriisi on entisestään

13.1.2022

Vain vastuullinen taloudenhoito turvaa laadukkaat palvelut

Yksi sote-uudistukselle asetettu tavoite on kustannusten hillitseminen. Hyvinvointialueuudistus uusine alueellisine hallintokerroksineen ei itsessään tähän tavoitteeseen pääse. Pirkanmaan hyvinvointialueen onkin ensitöikseen