Kangasala 2023

Julkaistu:


Menemme nyt käsittelyssä olevan talousarvion myötä kohti sote-uudistuksen jälkeistä uutta kuntaa, jonka ydintehtäviä ovat sivistyksen ja hyvinvoinnin vaaliminen, elinvoiman edistäminen sekä elinympäristön kehittäminen. Olemme kokoomuksen valtuustoryhmässä tyytyväisiä talousarvioesitykseen, koska nämä kunnan tärkeimmät tehtävät tulevat siinä monipuolisesti esiin. Keskityn ryhmäpuheenvuorossamme nyt muutamaan osa-alueeseen, joihin Kokoomuksen valtuustoryhmässä haluamme kiinnittää huomiota.

Kangasala on jatkossa erityisesti kasvattaja ja kouluttaja, koska sivistyskeskus varhaiskasvatus-, opetus- ja vapaa-aikapalveluineen on suurin palvelukeskuksemme ja sen tehtävät hyvinvointityön ytimessä. Sivistyspalveluihin ollaankin tekemässä merkittäviä panostuksiamuun muassa vahvistamalla varhaiskasvatuksen ja oppimisen tukea, vastaamalla kasvatusohjaajien tarpeen lisääntymiseen, kasvattamalla varhaiskasvatuksen paikkoja sekä satsaamalla myös oppimateriaaleihin ja digitaalisiin välineisiin. Suuri osa sivistyskeskuksen sekä myös teknisen keskuksen henkilöstölisäyksistä kohdentuu Lamminrahkaan. Vuosia työnalla ollut suurinvestointimme alkaa siis valmistua, kun alueelle odotetaan asukkaita ja päiväkoti ja koulu ovat syksyllä valmiita ottamaan lapsia vastaan. Nyt päätettävien vakanssien täyttäminen vaatii kuitenkin harkintaa, jotta niitä täytetään juuri sen verran, mitä päiväkoti ja koulu lapsista täyttyy.

Hyvinvoinnin vaaliminen ja terveyden edistäminen vaatii laajaa ja poikkihallinnollista työtä koko kaupunkiorganisaatiossa. Myöhemmin tässä kokouksessa päätettävänä oleva hallintosääntö vahvistaakin ryhmämme mielestä erinomaisesti hyvinvointityön merkittävyyttä uuden lautakunnan perustamisen myötä. Yksi hyvinvointityön osa-alue on strategiseksi keihäänkärjeksemmekin valittu tavoite liikkuva ja harrastava Kangasala, jossa liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat nousseet entistä vahvemmaksi painopistealueeksi. Pidämme tärkeänä, että tavoite valittiin heti kaupungin yhteiseksi tavoitteeksi, koska sillä voimme edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten hyvinvointia. Nyt jokaisessa palvelukeskuksessa ja lautakunnassa tulee huolellisesti pohtia, kuinka tavoite siirretään käytäntöön näkymään Kangasalan toiminnassa ja kaupunkilaisten arjessa.

Kuten kaupunginjohtaja on omassa katsauksessaan todennut, talousarviovuodet ovat tulevaisuusinvestointien aikaa. Jo mainitun Lamminrahkan lisäksi suurimpia investointejamme ovat muun muassa Ruutanan koulu, Pikkolan pienten lasten yksikkö sekä Lemetyn liikennealueet. Kasvava kaupunki tarvitsee myös elävän ja vetovoimaisen keskustan. Ydinkeskustaan rakennetaan paljon ja se kehittyy tulevien vuosien aikana yhtäaikaisesti monessa suunnassa. Meidän täytyy pitää kirkkaana mielessä visiomme keskustasta, ettemme vain kadota kokonaiskuvaa elinvoimaisen ja viihtyisän keskustan tarpeista. Asukkaiden, kauppojen ja palveluiden lisäksi tarvitsemme mahdollisuuksia ja tilaa tapahtumille, vapaa-ajanvietolle sekä riittävästi viheralueita.

Tätä ryhmäpuheenvuoroa kirjoittaessani kaivoin esiin vastaavaan puheeni kolmen vuoden takaa. Silloin vuoden 2020 talousarvion käsittelyssä totesin: ”Kokoomuksen valtuustoryhmä onkin tyytyväinen, että talousarviossa on nyt varauduttu Kuhmalahden uuden koulun rakentamiseen.” Hienoa, että koulu on viimein ensi vuoden aikana valmistumassa ja kuhmalahtelaiset lapset pääsevät uusiin kunnollisiin koulutiloihin.

Talouden ennustaminen on ollut ennenkin haastavaa, mutta talousarviokirjasta käy hyvin esiin, miksi se on sitä jälleen. Maailmanpoliittinen tilanne, inflaatio, energiakriisi ja hyvinvointialueuudistuksen tuomat muutokset kuntien rahoitukseen tuovat suunnitelmavuosille paljon epävarmuutta. Seuraavat vuodet näyttävät, mihin tuloveroprosenttimme 8,36 riittää. Varmaa on, että joudumme tekemään työtä pitääksemme tulot ja menot pysyvästi tasapainossa. Kokonaisveroaste Suomessa on jo niin korkea, että toimet talouden tasapainon turvaamiseksi pitää olla muut kuin kunnallisveron korottaminen. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa muistuttaa, että tarvitsemme taloudellista vastuullisuutta ja perusteellista arviointia, mihin kaupunkilaisten veroeuroja käytetään. Entistä enemmän on kiinnitettävä huomiota kasvun vaalimiseen, elinkeinoelämän edellytyksiin, toiminnan tehokkuuteen, palvelurakenteen kehittämiseen sekä turhan hallinnon karsimiseen. Hyvin ja kestävästi hoidettu talous on avain hyvinvointiin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kantaa huolta kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta. Kiinteistöt ovat kaupungin omaisuutta, joista on pidettävä huolta. Omaisuutta täytyy huoltaa, kunnossapitää ja tehdä tarvittavia korjaustoimenpiteitä, jotta ne säilyvät hyvässä kunnossa ja säilyttävät arvonsa. Nyt jos koskaan kiinteistöjen korjaustarpeiden ennakointi on todella tärkeää, koska kustannukset ovat merkittävästi nousseet ja jatkavat nousuaan entisestään. Toivommekin, että luottamushenkilöille tehdään selvitys kaupungin kiinteistöjen kunnosta sekä siitä, minkälaisia korjaustarpeita missäkin on, jotta me luottamushenkilöt olemme tilanteen tasalla ja jotta korjaustarpeita ja niiden kiireellisyysjärjestystä voidaan kustannusten koko ajan noustessa riittävän ajoissa ennakoida.

Lisää julkaisuja

10.1.2023

Lisää metsäeskari-toimintaa Pirkanmaalle

Luontopäiväkotien ja metsäeskareiden suosio on viime vuosien aikana lisääntynyt siten, että useat Suomen kunnat tarjoavat varhaiskasvatusta tai esiopetusta, jossa oppimisympäristönä

25.11.2022

Kielten opiskelua pitää monipuolistaa heti koulupolun alussa

Mielipidekirjoitukseni Aamulehdessä 31.10.2022 Joonas Vakkilainen kirjoitti Aamulehdessä mielipiteessään 23.10.2022 mielenkiintoisen näkökulman siihen, miksi englannin ylenmääräinen painottaminen muiden kielten kustannuksella on

6.10.2022

Ehdolla eduskuntaan

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa! Pitkäaikainen haaveeni on toteutunut, kun Pirkanmaan Kokoomuksen piirikokous nimesi minut tänään eduskuntavaaliehdokkaaksi. Lämmin kiitos luottamuksesta! Olen innostunut