Aluevaalit

Tulevat aluevaalit ovat äärimmäisen tärkeät, koska ensimmäinen valtuusto luo kokonaan uuden perustettavan hyvinvointialueen ja ratkaisee, millaisia sote- ja pelastuspalveluja pirkanmaalaiset jatkossa saavat. Tässä mielestäni on tärkeää:

Jonoista hoitoon

 • Varmistetaan laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut kaikille pirkanmaalaisille.
 • Turvataan nykyistä sujuvammat hoitopolut ilman asiakkaan turhaa pompottelua.
 • Otetaan yksityinen ja kolmas sektori avuksi. Laajennetaan palvelusetelin käyttöä, koska se antaa samalla asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa omiin palveluihinsa.
 • Kehitetään digipalveluita, käyttöönotetaan esim. etävastaanotot purkamaan jonoja, vähentämään kustannuksia ja ennen kaikkea helpottamaan asiakkaan arkea.
 • Yksityisen sairaanhoidon kelakorvausta ei saa lakkauttaa. Suomessa tehdään yli 3 miljoonaa sairaanhoitokäyntiä kelakorvauksen tukemana ja vaikka vain osa näistä siirtyisi julkiselle puolelle, hyvinvointialueet olisivat suurten haasteiden edessä hoitojonojen kasvaessa entisestään.
 • Terapiatakuu on toteutettava!

Lasten ja nuorten hyvinvointi

 • Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme, joten heistä meidän on pidettävä erityisen hyvää huolta.
 • Tarjotaan lapsiperheille riittävästi varhaista matalankynnyksen tukea arjen helpottamiseksi ja ennaltaehkäisemään lastensuojelun tarvetta.
 • Säilytetään neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto lähipalveluina.
 • Turvataan koulukuraattorien ja -psykologien työ ja varmistetaan, että he ovat jatkossakin tiivis osa koulujen arkea, yhteisöllistä ennaltaehkäisevää työtä ja oppilaille annettavaa oppimisen varhaista tukea.
 • Luodaan saumaton yhteistyö kuntien kanssa. Hyvinvointialueen pitäisi pystyä esimerkiksi lasten ja nuorten kasvaviin mielenterveyden haasteisiin vastaamaan yhdessä koulujen kanssa, koska koulut ovat lasten ja nuorten luontaista jokapäiväistä ympäristöä.
 • Lasten- ja nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen ruuhkautuminen on saatava haltuun.  Osastohoitoa tarvitsevalle lapselle tai nuorelle on löydyttävä hoitopaikka.

Osaavan ja hyvinvoivan työvoiman varmistaminen

 • Hoitajapula on vakava uhka sosiaali- ja terveyspalveluillemme.
 • Työvoiman saatavuuden haasteet eivät koske ainoastaan hoitajia. Myös esimerkiksi psykologeista ja psykiatreista on huutava pula, mikä näkyy mm. oppilashuollon, perheneuvolan sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian hoidon tarpeen ruuhkautumisena.
 • Kannustavan palkkausjärjestelmän lisäksi keskitytään työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
 • Panostetaan hyvään johtamiseen ja varmistetaan, että työntekijät saavat tehdä osaamistaan vastaavia työtehtäviä.
 • Mahdollistetaan työntekijöille kouluttautuminen ja omaan työhön vaikuttaminen.
 • Työvoimapulan helpottamiseksi tarvitsemme koulutettuja ja alalle soveltuvia hoitajia myös ulkomailta. Hyvinvointialueen on varmistettava heille riittävä kielitaito ja suomalaisten työkäytäntöjen hallinta.

Hyvinvointialueen resurssit ovat rajalliset, joten kaikessa toiminnassa on keskityttävä tuottamaan palvelut järkevästi ja tehokkaasti. Maakuntaveroa ei pidä säätää.