Ympäristövastuullinen Suomi

Sivistynyt valtio pitää huolta myös ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta. Tekoja luonnon, puhtaan veden ja ympäristön suojelemiseksi pitää tehdä yhteiskunnan eri osilla, niin valtiollisella kuin kunnallisella tasolla. Myös me kaikki yksilöt voimme omilla valinnoillamme osallistua ympäristötalkoisiin ja siihen yhteiskunnan pitäisikin kannustaa.