Kuntavaalit

Kasvatus ja koulutus

Laadukas kasvatus ja koulutus ovat hyvinvointimme perusta. Pienet ryhmäkoot, turvallinen ympäristö, varhainen tuki, riittävä määrä aikuisia sekä henkilöstön työhyvinvointi ovat tässä keskiössä. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme, joten heistä meidän on pidettävä erityisen hyvää huolta.

Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen sekä edistäminen ovat yksi kaupunkimme tärkeimmistä tehtävistä. Tarvitsemme monipuolisia matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, lähiliikuntapaikkoja, puhdasta luontoa ja palveluiden oikea-aikaista saatavuutta.

Sujuva liikkuminen

Sujuva liikkuminen on yksi turvallisen ja tavallisen arjen tärkeimmistä tekijöistä. Meidän tulee kannustaa valitsemaan kestäviä liikkumismuotoja, mutta ymmärtää myös oman auton käyttämisen tarve.

Elinvoima ja kestävä talous

”Jakaminen on kaunista. Jakamisen tekeminen vielä kauniimpaa.” Vain vahva ja kestävä kuntatalous turvaa laadukkaat palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan. Siksi tarvitsemme elävän ja elinvoimaisen kaupungin.