Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen sekä edistäminen ovat yksi kaupunkimme tärkeimmistä tehtävistä.

Kasvatus ja koulutus ovat siinä suuressa roolissa, mutta tarvitsemme myös monipuolisia terveyttä edistäviä ja ongelmia ennaltaehkäiseviä palveluita. Erityisesti niiden oikea-aikaisesta saatavuudesta on pidettävä hyvää huolta. Esimerkiksi monipuoliset matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet ja lähiliikuntapaikat, kirjastot ja kulttuuripalvelut kaiken ikäisille kaupunkilaisille ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta tärkeitä.  

Metsät, harjut ja järvet ovat myös monelle hyvinvoinnin lähde sekä paikka virkistymiselle ja rauhoittumiselle.

Kangasalla on upea luonto, jonka puhtaudesta, hyvinvoinnista ja monimuotoisuudesta meidän ihmisten on huolehdittava. Metsät, harjut ja järvet ovat monelle hyvinvoinnin lähde sekä paikka virkistymiselle ja rauhoittumiselle. Ympäristömme on myös matkailun vetovoimatekijä. Kaupunkisuunnittelussa pitääkin ottaa huomioon elinympäristön vehreys, puistot ja lähimetsät. Tarvitsemme vihreää luontoa myös voidaksemme kasvaa kestävästi.

Pelkään, että valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei paranna ihmisten hyvinvointia. Maakuntauudistus on hallinnollinen uudistus, joka lisää kustannuksia, muttei ratkaise sote-palveluiden isoja ongelmia, kuten hoitoon pääsyä ja rahojen riittävyyttä. Lisäksi uudistus heikentää demokratiaa, koska se siirtää kuntalaisten palveluiden päätösvallan maakunnalliselle tasolle. Uudistuksen onnistuminen tälläkään kerralla ei ole vielä selvää. Emme voi jäädä odottelemaan maakunnallisia palveluja, vaan meidän on pystyttävä kehittämään omaa toimintaamme. Kaiken ikäisten kaupunkilaisten on päästävä laadukkaaseen hoitoon nopeasti ja ihmisten juoksuttamista luukulta toiselle on vähennettävä. Digiloikka, esimerkiksi etävastaanottojen mahdollistamiseksi, on Kangasalla otettava palveluiden parantamiseksi. Yksityisellä sektorilla etäpalvelut ovat jo hyvin toimivia. Nyt jos koskaan pitäisi hyödyntää alalla olevaa valmista osaamista.

Emme voi jäädä odottelemaan maakunnallisia palveluja, vaan meidän on pystyttävä kehittämään omaa toimintaamme.