Kasvatus ja koulutus

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat hyvinvointimme perusta. Valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jälkeen sivistyspalvelut ovat kaupungin keskiössä.

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tekevät kaupungissamme arvokasta työtä. Lapsen voi kiitollisena viedä joka aamu päiväkotiin, kun tietää, millaisella lämmöllä ja ammattitaidolla hänet varhaiskasvatuksessa kohdataan. Meidän pitää jatkossakin huolehtia laadukkaasta varhaiskasvatuksestamme, koska varhainen oppiminen ja ensimmäiset vuodet ovat merkittävä ja tärkeä vaihe opinpolulla. Perheiden varhainen ohjaaminen ja tukeminen tulee myös olla varhaiskasvatuksemme keskiössä. Kangasalla ollaan tässä jo hyvällä tiellä, kun perhekoordinaattori on aloittanut matalan kynnyksen avun tarjoamisen perheille. Palvelua pitää määrätietoisesti kehittää perheiden tarpeiden mukaisesti tulevina vuosina.

Kangasalalaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen tulee entisestään vahvistaa ja tyytyväisinä saammekin olla mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Perheillä pitää myös edelleen olla mahdollisuus valita heille parhaiten sopiva varhaiskasvatusmuoto ja se on pystyttävä tarjoamaan lähipalveluna. Työntekijöiden vaihtuvuus ja sairauspoissaolot ovat varhaiskasvatuksemme haaste. Meidän onkin kiinnitettävä erityistä huomiota työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen.

Meidän on luotettava maailman koulutetuimpaan opettajakuntaan ja annettava heidän keskittyä ammattitaidollaan ja omalla persoonallaan opetustyöhön.

Kangasalla juhlitaan tänä vuonna koulutoimen 150-vuotisjuhlavuotta. Meidän on luotettava maailman koulutetuimpaan opettajakuntaan ja annettava heidän keskittyä ammattitaidollaan ja omalla persoonallaan opetustyöhön. Ryhmäkoot täytyy säilyttää riittävän pieninä, jotta opettajilla on mahdollisuus kohdata jokainen lapsi ja nuori yksilönä.

Jokaisen lapsen ja nuoren on voitava käydä koulua turvallisessa ympäristössä. Koululaisemme ja opetushenkilöstömme ansaitsevat terveelliset ja nykyaikaiset oppimisympäristöt. Turvallisuutta täytyy edellyttää myös ilmapiiriltä, koska se on ratkaisevassa asemassa oppimisen kannalta. Kiusaamiseen ja kaikenlaiseen häirintään tulee olla ehdoton nollatoleranssi. Kangasalla on olemassa malli kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Se pitää nyt onnistuneesti jalkauttaa kaupungin kaikkiin kouluihin. Lisäksi olen kokoomuksen valtuustoryhmän kanssa jättänyt valtuustoaloitteen lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa. Kiusaaminen täyttää usein lainvastaisen teon kriteerit, eikä tällaisiin tahallisiin lainvastaisiin tekoihin voida suhtautua ”vain kiusaamisena” siksi, että ne tapahtuvat koulun alueella. Olemme esittäneet, että Kangasalla laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Eristäminen kouluyhteisöstä ei ole ratkaisu oppimisvaikeuksiin tai käyttäytymisen haasteisiin.

Inkluusion periaatteiden mukaisesti jokaisella lapsella on oikeus olla yhteisen koulun jäsen ja siten saada riittävä tuki omassa lähikoulussaan. Se onnistumiseksi tarvitsemme joustavat opetusjärjestelyt, toimivan kolmiportaisen tuen ja myös riittävästi pienryhmiä, joista on omien taitojen ja kykyjen mukaan mahdollisuus integroitua yleisopetukseen ryhmiin. Eristäminen kouluyhteisöstä ei ole ratkaisu oppimisvaikeuksiin tai käyttäytymisen haasteisiin. Kun kouluissa on riittävästi aikuisia, varhainen tuki pystytään tarjoamaan riittävän aikaisessa vaiheessa, mikä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävin vaihtoehto. Se on varmin keino lasten ja nuorten oppimisen varmistamiseksi sekä syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ehkäisemiseksi.  Olen ollut tekemässä valtuustoaloitetta, jonka ansiosta kouluille saadaan matalankynnyksen apua mielenterveydeltään oireileville nuorille, mikä on erityisen tärkeää nyt, koska koronakriisi on entisestään lisännyt nuorten pahoinvointia. Tällaista ennaltaehkäisevää työtä kaupunkilaisten hyvinvointiin panostavassa Kangasalassa tarvitaan.

Kangasalla on seutukunnallisestikin verrattuna erittäin huolestuttava koulupsykologitilanne. Kun koulupsykologille ei pääse, varhainen tuki ja jatkohoitoon pääsy viivästyvät. Tulevalla valtuustokaudella on siis tavoiteltava koulupsykologien määrän lisäämistä. Valmisteilla olevaan sote-uudistukseen liittyy myös suuri huoli oppilashuoltopalveluiden karkaamisesta maakuntiin liian kauaksi koulun arjesta ja yhteisöstä.

Tulevalla valtuustokaudella on siis tavoiteltava koulupsykologien määrän lisäämistä.

Kangasalla kaikki ekaluokkalaiset aloittavat A1-kielenä englannin ja kolmannella luokalla aloitettavaan vapaaehtoiseen A2-kieleen on tarjolla ainoastaan saksa. Pienet koululaiset ovat kielenoppimisen herkkyysiässä, jolloin uuden kielen oppiminen on huomattavasti helpompaa kuin vanhempana. Vieraan kielen opiskelu kannattaisi aloittaa jostakin muusta kielestä kuin englannista, koska kuulemme sitä muutenkin ympärillämme. Tähän liittyen jätin tammikuussa Kokoomus-ryhmämme valtuustoaloitteen kielitarjonnan laajentamisesta. Pidänkin tärkeänä, että Kangasala laajentaa kielitarjontaa ja mahdollistaa tulevaisuudessa aidon kielivalinnan jo A1-kieltä valittaessa.