Sujuva liikkuminen

Kangasalla tarvitaan monipuolisia sujuvan liikkumisen mahdollisuuksia.

Meidän pitää huolehtia hyväkuntoisesta tiestöstä, koska osassa kaupunkia sujuva liikkuminen edellyttää oman auton käyttöä. Hyvät ja turvalliset kävely- ja pyörätiet ovat myös tärkeä osa sujuvaa liikkumista sekä viihtyvää ja turvallista elinympäristöä. Myös palveluiden sijoittamisessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ne olisivat saavutettavissa sujuvasti kävellen, pyörällä tai joukkoliikennettä hyödyntämällä.

Kun koronaepidemiasta selvitään ja yhteiskunta palaa takaisin normaalimpaan tilaan, meidän tulee kannustaa kangasalalaiset jälleen Nyssen käyttäjiksi.

Kangasalla on panostettu viime vuosina merkittävästi tiheään joukkoliikenteeseen ja työ on ollut oikeaa, koska ennen epidemian iskemistä Suomeen matkustajamäärät Kangasalla olivat nousseet 50 prosentilla. Valitettavasti koronaepidemia on haastanut voimakkaasti myös joukkoliikennettä, ja matkustajamäärät ovat viimeisen vuoden ajan olleet normaalia selvästi vähäisempiä.

Kun koronaepidemiasta selvitään ja yhteiskunta palaa takaisin normaalimpaan tilaan, meidän tulee kannustaa kangasalalaiset jälleen Nyssen käyttäjiksi. Kun on entistä enemmän matkustajia, on myös enemmän lipputuloja, joilla palvelutasoa pitää yllä ja laajentaa. Tämä pätee myös alueille, joilla joukkoliikenneyhteydet eivät vielä ole toivotulla tasolla. Kehittäminen on mahdollista vain, jos on joukkoliikenteen käyttäjiä. Tyhjillä busseilla ajaminen ei ole järkevää.

Pitkän aikavälin tavoitteena tulee myös olla joukkoliikenteen selvästi edullisemmat hinnat. Jatkuvat lippujen hintojen korotukset eivät ole oikea tie joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisessä.

Tiivisti asutetusta nauhataajamasta tulee olla tiheät ja sujuvat joukkoliikenneyhteydet, jotta yhä useammin bussi olisi omaa autoa houkuttelevampi vaihtoehto. Ympäristö kiittää, kun yksityisautoja on teillä vähemmän. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee myös olla joukkoliikenteen selvästi edullisemmat hinnat. Jatkuvat lippujen hintojen korotukset eivät ole oikea tie joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisessä. Uskon, että taistelussa liikenteen päästöjen vähentämiseksi porkkana joukkoliikenteen käyttäjille on parempi kuin keppi yksityisautoilijoille.

Seuraavalla valtuustokaudella Kangasalan tuleekin panostaa entisestään tiheisiin joukkoliikenneyhteyksiin ja liityntäpysäköintiin sekä edistää esimerkiksi lähijunaliikenteen käynnistymistä ja seuturatikkahanketta. Näin Kangasala voi kaupunkiseudulla erottua sujuvan joukkoliikenteen kaupunkina, mikä lisää kaupungin vetovoimaa uusien asukkaiden houkuttelemiseksi.

Kangasala voi kaupunkiseudulla erottua sujuvan joukkoliikenteen kaupunkina, mikä lisää kaupungin vetovoimaa uusien asukkaiden houkuttelemiseksi.