Saana

Kuka olen?

Olen 31-vuotias luokanopettaja ja kolmen pienen lapsen äiti. Olen koulutukseltani myös yhteiskuntatieteiden maisteri. Opiskelin ensin valtio-oppia Tampereen yliopistossa ennen kuin lähdin tekemään opettaja-opintoja. Valtio-opin ja politiikan tutkimuksen opinnot ovat antaneet valtavasti laajaa yhteiskunnallista ymmärrystä, josta olen huomannut olevan hyötyä niin politiikassa toimiessa kuin myös opettajan työtä tehdessä. Ehdin opintojen ohella työskennellä myös vuosia vakuutusalalla ennen koulumaailmaan siirtymistä. Tällä hetkellä olen vielä vanhempainvapailla 1-vuotiaiden kaksotyttöjen kanssa.

Politiikan pariin päädyin aloittaessani yliopisto-opintoja syksyllä 2011, jolloin lähdin ehdolle ensimmäisiin vaaleihini, ylioppilaskunnan edustajistovaaleihin. Nykyään olen toista kautta Kangasalan kaupunginvaltuutettu ja ensimmäistä kautta kaupunginhallituksen jäsen. Maakunnallisissa tehtävissä vaikutan Pirkanmaan liiton maakuntahallituksessa. Olin ehdolla myös aluevaaleissa, joissa tulin valituksi varavaltuutetuksi ja sain luottamustehtävän Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaostosta. Lisäksi olen Pirkanmaan kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Arvoistani

Kokoomus on ollut minulle aina selkeä ja ainoa puoluepoliittinen koti, koska luotan ihmiseen, yksilön vapauteen ja vastuuseen. Siihen, että yksilö haluaa ja kykenee pitämään huolta itsestään ja läheisistään. Heikoimpia yhteiskunnan on autettava. Ihminen on aina ainutkertaisine tarpeineen hallintoa tärkeämpi. Uskon sivistykseen ja siihen että läpi elämän on mahdollista oppia. Vain vahva kansalaisten osaaminen mahdollistaa suomalaista menestystarinaa. Ahkeruudesta ja toimeliaisuudesta pitää palkita, koska ihmisen täytyy voida omilla valinnoillaan ja ansioillaan edetä elämässä. Minulle ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys, vaan kaikkia ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Kokoomus on vastuunkantaja, joka pystyy arvioimaan tarpeita pitkälle tulevaisuuteen. Nykyinen hallitus jättää valtavan velkataakan lapsillemme ja lapsenlapsillemme maksettavaksi. Jatkuvasti lisääntyvien menojen ja velan ottamisen sijaan tarvitaan kestävää kasvua: suomalaista työtä ja yrittämistä. Työtä on tehtävä, koska vain vastuullisesti ja kestävästi hoidettu julkinen talous turvaa hyvinvointivaltion säilymisen tulevaisuudessa.

Opettajana ja pienten lasten äitinä lasten ja nuorten asiat ovat erittäin lähellä sydäntäni. Heissä on tulevaisuutemme, joten heistä meidän on pidettävä erityisen hyvää huolta. Usein minua mietityttää se, millaisen maapallon ja yhteiskunnan jätämme lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Ja sen eteen poliittisten päättäjien pitääkin työtä tehdä. Myös epävakaina aikoina täytyy katsetta kääntää tulevaisuuteen, koska se tehdään tänään.

Sivistynyt valtio pitää huolta myös ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta. Meillä on vain tämä yksi maapallo ja on meidän aikuisten tehtävänä pitää se elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Tekoja luonnon, puhtaan veden ja ympäristön suojelemiseksi pitää tehdä yhteiskunnan eri osilla, niin valtiollisella kuin kunnallisella tasolla. Myös me kaikki yksilöt voimme omilla valinnoillamme osallistua ympäristötalkoisiin ja siihen yhteiskunnan pitäisikin kannustaa.

Päättäjänä uskon yhteistyöhön, avoimuuteen, ja vastuullisuuteen. Yksin kukaan ei saa mitään aikaiseksi, vaan yhteistyöllä ihmisten erilaiset ajatukset täydentyvät paremmiksi lopputuloksiksi. Päätöksenteon pitää olla avointa siten, että ihmiset tietävät heitä koskevista asioista. Myös osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia päätöksentekoon tulee vahvistaa. Päätöksenteossa uskon huolelliseen valmisteluun, asioiden perinpohjaiseen selvittämiseen sekä arviointiin ja niiden pohjalta tehtäviin vastuullisiin ratkaisuihin. Päätöksenteon pitää perustua tutkittuun tietoon ja olen valmis myös omia näkemyksiäni muuttamaan, kun uutta tietoa on saatavilla.

Nyt jos koskaan tarvitaan uskallusta katsoa pitkälle tulevaisuuteen, jotta Suomi on jatkossakin sivistynyt ja kansainvälinen yhteiskunta, joka pitää huolta lähimmäisestä, ympäristöstä ja taloudellisesta vastuullisuudesta. Haluan tehtä työtä hyvinvoivan, kestävän ja turvallisen Suomen puolesta. Tähän työhön tarvitaan rohkeutta, vastuunkantoa ja tulevaisuudenuskoa. Vain kartta ja kompassi vakaassa kädessä on mahdollista luoda hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen. Hyvällä suunnistustaidolla se minulta onnistuu!