Eduskuntavaalit

Pitkäaikainen haaveeni on toteutunut, kun olen ehdolla eduskuntaan Pirkanmaalta. Minulla on palava halu työskennellä yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden eteen, jotta maailma olisi pala palalta parempi paikka elää, myös tuleville sukupolville.

Usein minua mietityttää se, millaisen maapallon ja yhteiskunnan jätämme lapsillemme ja lapsenlapsillemme. Ja sen eteen poliittisten päättäjien pitääkin työtä tehdä. Myös epävakaina aikoina täytyy katsetta kääntää tulevaisuuteen, koska se tehdään tänään. Päivitän ajatuksiani ja eduskuntavaaliteemojani tälle sivulle.

Sivistynyt Suomi

Opettajana ja pienten lasten äitinä lasten ja nuorten asiat ovat erittäin lähellä sydäntäni. Lapsissa on tulevaisuutemme, joten heistä meidän on pidettävä erityisen hyvää huolta. Kasvatus ja koulutus ovat myös hyvinvoinnin perusta. Varhaiskasvatuksen ammattilaisista on huutava pula, johon meidän on löydettävä ratkaisuja, jotta lapsemme voivat saada laadukasta varhaiskasvatusta myös tulevaisuudessa. Toteutetaan myös kaksivuotinen esiopetus ja laitetaan perusopetus kuntoon.

Hyvinvoiva Suomi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä pitää tehdä yhteiskunnan joka osa-alueella. Suomalaiset ansaitsevat hyvää ja oikea-aikaista hoitoa silloin kun sitä tarvitsevat. Ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin panostaminen on järkevää, koska ne maksavat itsensä takaisin. Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt huolestuttavasti, perheet tarvitsevat tukea ja mielenterveyspalveluiden kriisiytyminen on ratkottava.

Ympäristö-vastuullinen Suomi

Sivistynyt valtio pitää huolta myös ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta. Tekoja luonnon, puhtaan veden ja ympäristön suojelemiseksi pitää tehdä yhteiskunnan eri osilla, niin valtiollisella kuin kunnallisella tasolla. Myös me kaikki yksilöt voimme omilla valinnoillamme osallistua ympäristötalkoisiin ja siihen yhteiskunnan pitäisikin kannustaa.

Kestävä talous on avain hyvinvointiin

Nykyinen hallitus jättää valtavan velkataakan lapsillemme ja lapsenlapsillemme maksettavaksi. Jatkuvasti lisääntyvien menojen ja velan ottamisen sijaan tarvitaan kestävää kasvua: suomalaista työtä ja yrittämistä. Työtä on tehtävä, koska vain vastuullisesti ja kestävästi hoidettu julkinen talous takaa hyvinvointivaltion säilymisen tulevaisuudessa.